Poplatky

Cena povolení a poplatkov stanovuje vnútroorganizačná smernica, ktorá je každoročne prehodnotená vedením zväzu. Výška poplatkov je oznámená členom na webovej stránke, facebookovej stránke zväzu.

 

Cenník povolení na rybolov a členských poplatkov na rok 2021

(MO SRZ Veľký Krtíš)

 

  Členská známka Miestna povolenka Zväzová povolenka Brigáda SPOLU Nový člen
Zväzová 29 € 43 € 40 € 35 € 147 € 197 €
Miestna 29 € 43 €   35 € 107 € 157 €
Dôchodcovia zväzová 29 € 43 € 40 € 0 € 112 € 162 €
Dôchodcovia miestna 29 € 43 €   0 €  72 € 122 €
Ženy zväzová 29 € 43 € 40 € 35 € 147 € 197 €
Ženy miestna 29 € 43 €   35 € 107 € 157 €
Študenti zväzová 17 € 43 € 40 € 20 € 120 € 15-17 rokov 150 €
18 a viac rokov 165 €
Študenti miestna  17 € 43 €   20 € 80 € 15-17 rokov 110 €
18 a viac rokov 130 €
Deti do 15 rokov 1 € 14 €   0 € 15 € 20
Zväzová deti do 15 rokov 1 € 14 € 10 € 0 € 25 € 30
Pstruhová dospelí   30 €        
Hosťovacie povolenie - denná   20 €        

Zápisné pre nových členov 50 €.
(kto do 31.3. nezaplatí členské tým stratí členstvo a je bratý ako nový člen)

 

Platby za povolenky môžete platiť aj prevodom na účet MO SRZ Veľký Krtíš:

Číslo účtu: SK 46 0900 0000 0000 7052 6905
Variabilný symbol: 2021
Správa pre príjemcu: meno a dátum narodenia

Pri výbere povolenky treba doniesť doklad o zaplatení poplatku.

KONTAKTY