Poplatky

Cena povolení a poplatkov stanovuje vnútroorganizačná smernica, ktorá je každoročne prehodnotená vedením zväzu. Výška polatkov je oznámená členom na webovej stránke, facebookovej stránke zväzu.

 

Cenník povolení na rybolov a členských poplatkov na rok 2019

(MO SRZ Veľký Krtíš)

 

  Členská známka Miestna povolenka Zväzová povolenka Športová činnosť  Krmivo Brigáda Réžia SPOLU Nový člen Člen inej organizácie
Zväzová 29 € 37 € 40 € 2 € 2 € 30 € 2 € 142 € 192 €  
Miestna 29 € 37 €   2 € 2 € 30 € 2 € 102 € 152 € 120 €
Dôchodcovia zväzová 29 € 37 € 40 € 2 € 2 €   2 € 112 € 162 €  
Dôchodcovia miestna 29 € 37 €   2 € 2 €   2 € 72 € 122 € 90 €
Ženy zväzová 29 € 37 € 40 € 2 € 2 € 30 € 2 € 142 € 192 €  
Ženy miestna 29 € 37 €   2 € 2 € 30 € 2 € 102 € 152 € 120 €
Študenti zväzová 17 € 37 € 40 € 2 € 2 € 15 € 2 € 115 € 145/165 €  
Študenti miestna  17 € 37 €   2 € 2 € 15 € 2 € 75 € 105/125 € 90 €
Deti do 15 rokov   14 €   2 € 2 €   2 € 20 € 25  
Zväzová deti do 15 rokov   14 € 10 € 2 € 2 €   2 € 30 € 35  
Pstruhová dospelí   27 €           27 €    
Hosťovacie povolenie - denná   15 €           15 €    

Zápisné pre nových členov 50 €.
(kto do 31.3. nezaplatí členské tým stratí členstvo a je bratý ako nový člen)

 

Platby za povolenky môžete platiť aj prevodom na účet MO SRZ Veľký Krtíš:

Číslo účtu: SK 46 0900 0000 0000 7052 6905
Variabilný symbol: 2019
Správa pre príjemcu: meno a dátum narodenia

Pri výbere povolenky treba doniesť doklad o zaplatení poplatku.