Poplatky

Cena povolení a poplatkov stanovuje vnútroorganizačná smernica, ktorá je každoročne prehodnotená vedením zväzu. Výška poplatkov je oznámená členom na webovej stránke, facebookovej stránke zväzu.

 

Cenník povolení na rybolov a členských poplatkov na rok 2023

(MO SRZ Veľký Krtíš)

 

  Členská známka Miestna povolenka Zväzová povolenka Brigáda SPOLU Nový člen
Zväzová 32 € 46 € 50 € 50 € 178 € 228 €
Miestna 32 € 46 €   50 € 128 € 178 €
Dôchodcovia zväzová 32 € 46 € 50 € 0 € 128 € 178 €
Dôchodcovia miestna 32 € 46 €   0 € 78 € 128 €
Ženy zväzová 32 € 46 € 50 € 50 € 178 € 228 €
Ženy miestna 32 € 46 €   50 € 128 € 178 €
Študenti zväzová 17 € 46 € 50 € 25 € 138 € 15-17 rokov 168 €
18 a viac rokov 188 €
Študenti miestna  17 € 46 €   25 € 88 € 15-17 rokov 118 €
18 a viac rokov 138 €
Deti do 15 rokov 1 € 14 €   0 € 15 € 20
Zväzová deti do 15 rokov 1 € 14 € 10 € 0 € 25 € 30
Pstruhová dospelí   33 €        

kto do 31.3. nezaplatí členské tým stratí členstvo a je bratý ako nový člen

 

Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

ČLENSKÁ POVINNOSŤ - BRIGÁDA! Mení sa dĺžka času odpracovania brigády z 12. na 8. hodín!

 

Platby za povolenky môžete platiť aj prevodom na účet MO SRZ Veľký Krtíš:

Číslo účtu: SK 46 0900 0000 0000 7052 6905
Variabilný symbol: 2023
Správa pre príjemcu: meno a dátum narodenia

Pri výbere povolenky treba doniesť doklad o zaplatení poplatku.

KONTAKTY