Zoznam revírov

Revíry MO SRZ Veľký Krtíš

 

VN Nenince : 3-5450-1-1

účel: kaprový-lovný

plocha: 38ha

Vodná plocha nádrže medzi obcami Nenince a Bátorová, lovná miera kapra 40 cm 

 

VN Sklabiná : 3-5760-1-1

účel: kaprový-lovný

plocha: 12ha

Vodná plocha nádrže pri obci Sklabiná, lovná miera kapra 40 cm 

 

VN Želovce : 3-5990-1-1

účel: kaprový-lovný

plocha: 3ha

Vodná plocha nádrže pri obci Želovce, lovná miera kapra 40 cm 

 

 

Vody lososovité – pstruhové

 

Tisovník : 3-4370-4-1

účel: pstruhový-lovný

Potok Tisovník od cestného mosta pri obci Slovenské Kľačany po pramene.

 

Ipeľ č. 4 : 3-1250-1-1

účel: kaprový-lovný

Čiastkové povodie rieky Ipeľ na území SR od cestného mosta v obci Ipeľské Predmostie po ústie potoka Tisovník a potoky Glabušovský, Veľký potok od ústia po pramene. Tisovník od ústia do Ipľa po cestný most v obci Slovenské Kľačany vrátane potoka Ľuboreč po priehradné teleso VN Ľuboreč. Potok Stará rieka od ústia po hranice VO Lešť a potok Krtíš od ústia po hranice VO Lešť. Plachtinský potok od sútoku s potokom Krtíš vrátane prítokov po hranice VO Lešť Časť Ipľa od cestného mosta v obci Ipeľské Predmostie po ústie potoka Tisovník-hraničná voda. V úseku od cestného mosta v obci Ipeľské Predmostie po ústie potoka Tisovník je lov na rybku a prívlač povolený od 1.4. do 31.1. na základe Rozhodnutia M ŽP SR č.8947/2009-8.1. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby, jej funkčných objektov rybom prechode a min.100m nad a pod rybím prechodom.

 

Vody chovné – zákaz lovu rýb

 

VN Kosihovce : 3-5190-1-2

účel: chovný

plocha: 2ha

Vodná plocha nádrže pri obci Kosihovce