Úradné hodiny v prvom štvrťroku

Oznamujeme Vám, že úradné hodiny pre prvý štvrťrok 2016 budú nasledovné:

od 1.1.2016 do 31.3.2016 utorok a štvrtok od 14.00 hod. do 17.00 hod.

Povolenky z roku 2015 môžete odovzdať aj mimo úradných hodín do schránky na chodbe pri kancelárii MO SRZ Veľký Krtíš.