Úradné hodiny v prvom štvrťroku 2017

Oznamujeme Vám, že úradné hodiny pre prvý štvrťrok 2017 budú nasledovné:

od 1.1.2017 do 31.3.2017 utorok a štvrtok od 14.00 hod. do 17.00 hod.

v kancelárii MO SRZ Veľký Krtíš na ulici J.A.Komonského 1, Veľký Krtíš.

Povolenky z roku 2016 môžete odovzdať aj mimo úradných hodín do schránky na chodbe pri kancelárii MO SRZ Veľký Krtíš.