Úradné hodiny v prvom štvrťroku 2018

Oznamujeme Vám, že úradné hodiny pre prvý štvrťrok 2018 budú nasledovné:

od 1.1.2018 do 31.3.2018 utorok a štvrtok od 14.00 hod. do 17.00 hod.

v kancelárii MO SRZ Veľký Krtíš na ulici J.A.Komonského 1, Veľký Krtíš.

Povolenky a vyplnený záznam z roku 2017 môžete odovzdať aj mimo úradných hodín do schránky na 2. poschodí pri kancelárii MO SRZ Veľký Krtíš do 15.01.2018.