Zarybnenie v revíroch MO SRZ Veľký Krtíš za rok 2018

Zarybnenie na revíroch MO SRZ Veľký Krtíš za rok 2018:

 

VN Nenince

13.04.2018 Kapor K2 - 6 000 kg
13.10.2018 kapor K2 -1200 kg
15.10.2018 Kapor K3 - 2 300 kg (výlov VN Kosihovce)

VD Sklabiná

13.04.2018 Kapor K2 - 6 000 kg
13.10.2018 kapor K2 - 700 kg
30.10.2018 Lieň - 100 kg
16.11.2018 Kapor K3 - 800 kg

VN Želovce

13.10.2018 kapor K2 - 800 kg

VN Kosihovce (chovný)

23.4.2018 Kapor K1 - 300 kg

Tisovnícky potok

10.04.2018 Pstruh dúhový Pd2 - 200 kg
16.04.2018 Pstruh potočný Pp2 - 200 kg
13.6.2018 Pstruh potočný Pp1 - 5000 ks (3-5 cm)

Ipeľ

26.10.2017 Karas - 200 kg

 

Sumár:

Kapor K2 – 14 700 kg
Kapor K3 – 3 100 kg
Lieň – 100 kg
Karas – 200 kg
Pstruh dúhový Pd2 – 200 kg
Pstruh potočný Pp2 – 200 kg
Pstruh potočný Pp1– 5 000 ks