Mimoriadna členská schôdza MO SRZ Veľký Krtíš

Pozývame Vás na mimoriadnu členskú schôdzu MO SRZ Veľký Krtíš, ktorá sa uskutoční 26. októbra 2019 od 9.00 v Jedálni Novohrad (Nová slobodáreň) vo Veľkom Krtíši.

Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva výbor SRZ MO Veľký Krtíš na základe rozhodnutia SRZ Rady – Žilina o zvolaní mimoriadneho snemu SRZ.

 

Program 

Prezentácia členov od 8.00 hod. do 9.00 hod.

1) Otvorenie

2) Voľba komisií (mandátová, návrhová a volebná komisia)

3) Voľba dvoch delegátov na mimoriadny snem SRZ a jedného náhradníka

4) Voľba nového kooptovaného člena do kontrolnej komisie MO SRZ Veľký Krtíš

5) Prestávka

6) Diskusia

7) Návrh na uznesenie

8) Záver