Úradné hodiny v prvom štvrťroku 2020

Oznamujeme Vám, že úradné hodiny pre prvý štvrťrok 2020 budú nasledovné:

od 1.1.2020 do 31.3.2020 utorok a štvrtok od 14.00 hod. do 18.00 hod., sobota (25.1.,29.2. a 28.3) od 09.00 hod. do 12.00 hod.

v kancelárii MO SRZ Veľký Krtíš na ulici J.A.Komonského 1, Veľký Krtíš.

Povolenky a vyplnený záznam z roku 2019 môžete odovzdať aj mimo úradných hodín do schránky na 2. poschodí pri kancelárii MO SRZ Veľký Krtíš do 15.01.2020.