OZNÁMENIE: Členská schôdza sa neuskutoční

Výbor SRZ MO Veľký Krtíš na svojom mimoriadnom zasadnutí rozhodol, že z dôvodu šírenia nákazy koronavírusu, ruší termín konania Členskej schôdze SRZ MO Veľký Krtíš na dobu neurčitú.

Na základe rozhodnutia Rady SRZ Žilina je termín konania členských schôdzí predĺžený do konca júna 2020. O náhradnom termíne konania Členskej schôdze SRZ MO Veľký Krtíš, budú členovia včas informovaní.

Ing. Bc. Igor Sanda
predseda SRZ MO Veľký Krtíš