Výročná členská schôdza MO SRZ Veľký Krtíš v roku 2022

Pozývame Vás na výročnú členskú schôdzu MO SRZ Veľký Krtíš, ktorá sa uskutoční 10. apríla 2022 od 9.00 v Jedálni Novohrad (Nová slobodáreň) vo Veľkom Krtíši.

Prezentácia členov od 8.00 hod. do 9.00 hod.

 

Program 

1) Otvorenie
2) Pamiatka zosnulým
3) Voľba komisií (mandátová, návrhová a volebná komisia)
4) Správa o činnosti výboru a MO SRZ vo Veľkom Krtíši za rok 2021
5) Správa o hospodárení MO SRZ za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
6) Správa kontrolnej komisie
7) Plán hlavných úloh MO SRZ na rok 2022
8) Ocenenie jubilantov a aktívnych členov MO SRZ za zásluhy v rybárstve
9) Prestávka
10) Predstavenie kandidátov na členov výboru a KK MO SRZ
11) Voľba členov výboru MO a KK SRZ pre volebné obdobie 2022 - 2026
12) Voľba dvoch delegátov na XII. Snem SRZ a jedného náhradníka
13) Diskusia
14) Návrh na uznesenie
15) Záver

Vstup povolený s členským preukazom a zo zaplatením členského na rok 2022!

 

Dokumenty na stiahnutie

Volebný poriadok ZO SRZ

Prihláška: Vzor návrhu kandidáta

Posledný termín odovzdania kandidátok je 4.4.2022