Úradné hodiny v prvom štvrťroku 2023

Oznamujeme Vám, že úradné hodiny pre prvý štvrťrok 2023 budú nasledovné:

Od 1.1. do 31.3.2023

Utorok - 14:00 do 17:00 hod.
Štvrtok - 14:00 do 17:00 hod.
Sobota - 28.1.,25.2. a 25.3 od 9:00 do 11:00 hod.

v kancelárii MO SRZ Veľký Krtíš na ulici J.A.Komonského 1, Veľký Krtíš.

Povolenky a vyplnený záznam z roku 2022 môžete odovzdať aj mimo úradných hodín do schránky SRZ MO Veľký Krtíš na prízemí vľavo hneď za vstupnými dverami. TERMÍN: 15.01.2023

V povolenkách treba vyplniť sumár úlovkov! Nevhadzujte do schránky členské legitimácie!